رونمایی از پلاک‌های جدید خودروهای نظامی

رونمایی از پلاک‌های جدید خودروهای نظامی
رییس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از رونمایی پلاک‌های جدید خودروهای نیروهای مسلح خبر داد.

رونمایی از پلاک‌های جدید خودروهای نظامی

رییس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از رونمایی پلاک‌های جدید خودروهای نیروهای مسلح خبر داد.
رونمایی از پلاک‌های جدید خودروهای نظامی

تلگرام