روایت دقیق‌تری از قتل ستایش 6 ساله

روایت دقیق‌تری از قتل ستایش 6 ساله
درحالی که ١٠ روز پس از انتشار خبر تعرض و قتل ستایش، دختر شش ساله افغان به دست پسری نوجوان، دادستان عمومی انقلاب ورامین از ابهامات و شایعات پیرامون حادثه پرده برداشت و روایت دقیق‌تری از آن را بازگو كرد.

روایت دقیق‌تری از قتل ستایش 6 ساله

درحالی که ١٠ روز پس از انتشار خبر تعرض و قتل ستایش، دختر شش ساله افغان به دست پسری نوجوان، دادستان عمومی انقلاب ورامین از ابهامات و شایعات پیرامون حادثه پرده برداشت و روایت دقیق‌تری از آن را بازگو كرد.
روایت دقیق‌تری از قتل ستایش 6 ساله

آپدیت نود 32 ورژن 4

فیلم سریال آهنگ