روایت بانک‌مرکزی از قیمت مواد غذایی

روایت بانک‌مرکزی از قیمت مواد غذایی
بر اساس گزارش بانک مرکزی طی یکسال اخیر قیمت حبوبات ۳۱.۷ درصد، برنج ۱۶.۵ درصد، سبزی ۳۵.۲ درصد، قند و شکر ۱۷.۹ درصد و چای ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است.

روایت بانک‌مرکزی از قیمت مواد غذایی

بر اساس گزارش بانک مرکزی طی یکسال اخیر قیمت حبوبات ۳۱.۷ درصد، برنج ۱۶.۵ درصد، سبزی ۳۵.۲ درصد، قند و شکر ۱۷.۹ درصد و چای ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است.
روایت بانک‌مرکزی از قیمت مواد غذایی

لایسنس نود 32 ورژن 6

گوشی موبایل