رستوران‌ها حق دریافت حق سرویس از مشتری ندارند

رستوران‌ها حق دریافت حق سرویس از مشتری ندارند
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس گفت: به هیچ عنوان رستوران‌ها نباید بابت حق سرویس از مشتریان مبلغی دریافت کنند مگر آنکه مورد خاصی همچون ولیمه و جشن در میان باشد.

رستوران‌ها حق دریافت حق سرویس از مشتری ندارند

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس گفت: به هیچ عنوان رستوران‌ها نباید بابت حق سرویس از مشتریان مبلغی دریافت کنند مگر آنکه مورد خاصی همچون ولیمه و جشن در میان باشد.
رستوران‌ها حق دریافت حق سرویس از مشتری ندارند

خرید بک لینک