رأی زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

رأی زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود
رسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.

رأی زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

رسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.
رأی زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

بک لینک