دو شرکت بزرگ ایتالیایی مشتری نفت ایران شدند

دو شرکت بزرگ ایتالیایی مشتری نفت ایران شدند
یک کارشناس گفت: وزیر نفت ایران اعلام کرده است ایران هزینه فروش نفت خود را تنها به یورو دریافت می کند در صورتی که این آغازی بر همراهی دیگر کشورها هم شود دلار تضعیف شده و اقتصاد آمریکا آسیب جدی می‌بیند.

دو شرکت بزرگ ایتالیایی مشتری نفت ایران شدند

یک کارشناس گفت: وزیر نفت ایران اعلام کرده است ایران هزینه فروش نفت خود را تنها به یورو دریافت می کند در صورتی که این آغازی بر همراهی دیگر کشورها هم شود دلار تضعیف شده و اقتصاد آمریکا آسیب جدی می‌بیند.
دو شرکت بزرگ ایتالیایی مشتری نفت ایران شدند

اس ام اس جدید