دمیدن روحی تازه در کالبد تویوتا GT86 خاص اروپا +تصاویر

دمیدن روحی تازه در کالبد تویوتا GT86 خاص اروپا +تصاویر
پس از جایگزین شدن تویوتا 86 به جای سایون FR-S در آمریکای شمالی در اوایل امسال، این خودرو هم‌اکنون در بازارهای اروپایی به عنوان GT86 تازه شده در دسترس است.

دمیدن روحی تازه در کالبد تویوتا GT86 خاص اروپا +تصاویر

پس از جایگزین شدن تویوتا 86 به جای سایون FR-S در آمریکای شمالی در اوایل امسال، این خودرو هم‌اکنون در بازارهای اروپایی به عنوان GT86 تازه شده در دسترس است.
دمیدن روحی تازه در کالبد تویوتا GT86 خاص اروپا +تصاویر