دلایل قطع شبانه برق در مناطق غرب تهران

دلایل قطع شبانه برق در مناطق غرب تهران
شرکت برق منطقه‌ای تهران با رد وقوع انفجار در پست و تاسیسات برقی در غرب تهران، علت خاموشی‌های چندساعته شب گذشته را برخورد جرثقیل با یکی از خطوط فوق توزیع برق اعلام کرد.

دلایل قطع شبانه برق در مناطق غرب تهران

شرکت برق منطقه‌ای تهران با رد وقوع انفجار در پست و تاسیسات برقی در غرب تهران، علت خاموشی‌های چندساعته شب گذشته را برخورد جرثقیل با یکی از خطوط فوق توزیع برق اعلام کرد.
دلایل قطع شبانه برق در مناطق غرب تهران