دلار بازهم رکورد ۳۵۰۰ تومان را زد

دلار بازهم رکورد ۳۵۰۰ تومان را زد
صرافی‌ها امروز دلار را با قیمت ۳۵۰۳ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک میلیون و ۲۰ هزار تومان می فروشند.

دلار بازهم رکورد ۳۵۰۰ تومان را زد

صرافی‌ها امروز دلار را با قیمت ۳۵۰۳ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک میلیون و ۲۰ هزار تومان می فروشند.
دلار بازهم رکورد ۳۵۰۰ تومان را زد

خرید بک لینک