دعوای مرگبار زن و شوهر به‌ خاطر عروسی

دعوای مرگبار زن و شوهر به‌ خاطر عروسی
زنی که متهم است شوهرش را در یک درگیری برسر حضور در جشن عروسی به قتل رسانده، وقتی پای میز محاکمه رفت، مدعی شد همسرش خودکشی کرده‌ است.

دعوای مرگبار زن و شوهر به‌ خاطر عروسی

زنی که متهم است شوهرش را در یک درگیری برسر حضور در جشن عروسی به قتل رسانده، وقتی پای میز محاکمه رفت، مدعی شد همسرش خودکشی کرده‌ است.
دعوای مرگبار زن و شوهر به‌ خاطر عروسی