دستگیری باند قاچاق میلیاردی کالا در کشور

دستگیری باند قاچاق میلیاردی کالا در کشور
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از دستگیری 4 نفر از قاچاقچیان حرفه‌ای سطح کشور خبر داد و گفت: باند قاچاق کالایی که در ورود بلورجات و تلفن‌های همراه به کشور فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری باند قاچاق میلیاردی کالا در کشور

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از دستگیری 4 نفر از قاچاقچیان حرفه‌ای سطح کشور خبر داد و گفت: باند قاچاق کالایی که در ورود بلورجات و تلفن‌های همراه به کشور فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
دستگیری باند قاچاق میلیاردی کالا در کشور

استخدام آموزش و پرورش