دستور نعمت‌زاده برای حذف پرونده‌ تخلف پتروشیمی‌ها

دستور نعمت‌زاده برای حذف پرونده‌ تخلف پتروشیمی‌ها
صبح امروز نشست‌ «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا‌»‌ برگزار شد.

دستور نعمت‌زاده برای حذف پرونده‌ تخلف پتروشیمی‌ها

صبح امروز نشست‌ «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا‌»‌ برگزار شد.
دستور نعمت‌زاده برای حذف پرونده‌ تخلف پتروشیمی‌ها

عکس های داغ جدید