دریافت عوارض از مسافران در فرودگاه دوبی

دریافت عوارض از مسافران در فرودگاه دوبی
مسافران در فرودگاه های دوبی ملزم به پرداخت 35 درهم (10 دلار) عوارض شدند.

دریافت عوارض از مسافران در فرودگاه دوبی

مسافران در فرودگاه های دوبی ملزم به پرداخت 35 درهم (10 دلار) عوارض شدند.
دریافت عوارض از مسافران در فرودگاه دوبی

فروش بک لینک