داد و ستد ۳.۳ هزارتن شکر سفید در بورس کالا

داد و ستد ۳.۳ هزارتن شکر سفید در بورس کالا
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 10 شهریور ماه، شاهد معامله 12 هزار و 486 تن جو دامی ، 3 هزار و 375 تن شکر سفید و 730 تن مرغ منجمد بود.

داد و ستد ۳.۳ هزارتن شکر سفید در بورس کالا

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 10 شهریور ماه، شاهد معامله 12 هزار و 486 تن جو دامی ، 3 هزار و 375 تن شکر سفید و 730 تن مرغ منجمد بود.
داد و ستد ۳.۳ هزارتن شکر سفید در بورس کالا