خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست

خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مسیر قانون حرکت می کند، گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرده که خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست.

خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مسیر قانون حرکت می کند، گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرده که خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست.
خروج محصولات پتروشیمی از بورس قانونی نیست

بک لینک رنک 1