خبر بد برای مسافران ایرانی علاقمند به اوکراین +سند

خبر بد برای مسافران ایرانی علاقمند به اوکراین +سند
بر اساس اعلام نماینده هواپیمایی اوکراین در ایران، پروازهای اضافی این ایرلاین به کشورمان باطل شده و امکان صدور بلیت برای مسافران فراهم نیست.

خبر بد برای مسافران ایرانی علاقمند به اوکراین +سند

بر اساس اعلام نماینده هواپیمایی اوکراین در ایران، پروازهای اضافی این ایرلاین به کشورمان باطل شده و امکان صدور بلیت برای مسافران فراهم نیست.
خبر بد برای مسافران ایرانی علاقمند به اوکراین +سند

باشگاه خبری ورزشی