حقایقی از نیم‌میلیاردی شدن اینستاگرام

حقایقی از نیم‌میلیاردی شدن اینستاگرام
اینستاگرام حالا نیم میلیارد کاربر از سراسر جهان دارد و با استفاده سه پنجم کاربران به صورت روزانه، توئیتر و اسنپ‌چت را پشت سر گذاشته است.

حقایقی از نیم‌میلیاردی شدن اینستاگرام

اینستاگرام حالا نیم میلیارد کاربر از سراسر جهان دارد و با استفاده سه پنجم کاربران به صورت روزانه، توئیتر و اسنپ‌چت را پشت سر گذاشته است.
حقایقی از نیم‌میلیاردی شدن اینستاگرام

خبرهای داغ