حریق به میدان امام خمینی برگشت

حریق به میدان امام خمینی برگشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از حریق در یکی از مغازه‌های واقع در میدان امام خمینی خبر داد.

حریق به میدان امام خمینی برگشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از حریق در یکی از مغازه‌های واقع در میدان امام خمینی خبر داد.
حریق به میدان امام خمینی برگشت

خرید لینک

باشگاه خبری ورزشی