جو دامی 12 استان کشور در تالار محصولات کشاورزی

جو دامی 12 استان کشور در تالار محصولات کشاورزی
تالار محصولات کشاورزی روز چهارشنبه، 31 شهریور ماه شاهد عرضه 129 هزار و 946 تن جو دامی استان های اردبیل، مرکزی، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، کرمانشاه، گلستان، لرستان و همدان است.

جو دامی 12 استان کشور در تالار محصولات کشاورزی

تالار محصولات کشاورزی روز چهارشنبه، 31 شهریور ماه شاهد عرضه 129 هزار و 946 تن جو دامی استان های اردبیل، مرکزی، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، کرمانشاه، گلستان، لرستان و همدان است.
جو دامی 12 استان کشور در تالار محصولات کشاورزی