جزییات جدید از مذاکرات بوئینگ با ایران

جزییات جدید از مذاکرات بوئینگ با ایران
عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس گفت: اکنون برای خرید هواپیما نه امکان نقل و انتقال پول وجود دارد و نه پول نقدی موجود است، ضمن آنکه ایرلاین‌ها با مشکلات تحریم‌های بین‌المللی بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مواجه هستند.

جزییات جدید از مذاکرات بوئینگ با ایران

عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس گفت: اکنون برای خرید هواپیما نه امکان نقل و انتقال پول وجود دارد و نه پول نقدی موجود است، ضمن آنکه ایرلاین‌ها با مشکلات تحریم‌های بین‌المللی بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مواجه هستند.
جزییات جدید از مذاکرات بوئینگ با ایران

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ