جزئیات شاخص قیمت کالاهای مصرفی +‌جدول

جزئیات شاخص قیمت کالاهای مصرفی +‌جدول
در یک سال منتهی به آخرین ماه سال 94 قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 3.5 درصد، پوشاک و کفش 7.4 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 10.7 درصد، بهداشت و درمان 17.4 درصد و رستوران و هتل 12 درصد افزایش یافته است.

جزئیات شاخص قیمت کالاهای مصرفی +‌جدول

در یک سال منتهی به آخرین ماه سال 94 قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 3.5 درصد، پوشاک و کفش 7.4 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 10.7 درصد، بهداشت و درمان 17.4 درصد و رستوران و هتل 12 درصد افزایش یافته است.
جزئیات شاخص قیمت کالاهای مصرفی +‌جدول

آپدیت نود 32 ورژن 7

خبر جدید