جزئیات افزایش تولید گاز ایران

جزئیات افزایش تولید گاز ایران
وزیر نفت با اشاره به راه اندازی ۱۲ طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در سال ۹۵ گفت: ظرفیت تولید گاز مایع ایران از پارس جنوبی به ۱۴ میلیون تن افزایش می یابد.

جزئیات افزایش تولید گاز ایران

وزیر نفت با اشاره به راه اندازی ۱۲ طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در سال ۹۵ گفت: ظرفیت تولید گاز مایع ایران از پارس جنوبی به ۱۴ میلیون تن افزایش می یابد.
جزئیات افزایش تولید گاز ایران

فروش بک لینک

گوشی موبایل