جزئیات اختلاس 7 میلیارد ریالی كارمند بانك

جزئیات اختلاس 7 میلیارد ریالی كارمند بانك
كارمند یكی از شعب بانكی در منطقه هفت حوض تهران كه از طریق جعل چك ‌رمزدار هفت میلیارد ریال اختلاس كرده بود، توسط ماموران پلیس پایتخت شناسایی و دستگیر شد.

جزئیات اختلاس 7 میلیارد ریالی كارمند بانك

كارمند یكی از شعب بانكی در منطقه هفت حوض تهران كه از طریق جعل چك ‌رمزدار هفت میلیارد ریال اختلاس كرده بود، توسط ماموران پلیس پایتخت شناسایی و دستگیر شد.
جزئیات اختلاس 7 میلیارد ریالی كارمند بانك

بک لینک رنک 7

bluray movie download