جدول مدال های المپیک در پایان روز دوم

جدول مدال های المپیک در پایان روز دوم
با پایان روز دوم المپیک ریو 2016، جدول رده بندی مدال ها شکل واقعی تری به خود گرفت و دو کشور آمریکا و چین که قطعا مقام های اول و دوم ورزش جهان در پایان سی و یکمین دوره المپیک را به خود اختصاص خواهند داد، به بالای این جدول رسیدند. فعلا تعداد طلاهای دو کشور مدعی در عدد 3 برابر است.

جدول مدال های المپیک در پایان روز دوم

با پایان روز دوم المپیک ریو 2016، جدول رده بندی مدال ها شکل واقعی تری به خود گرفت و دو کشور آمریکا و چین که قطعا مقام های اول و دوم ورزش جهان در پایان سی و یکمین دوره المپیک را به خود اختصاص خواهند داد، به بالای این جدول رسیدند. فعلا تعداد طلاهای دو کشور مدعی در عدد 3 برابر است.
جدول مدال های المپیک در پایان روز دوم