ثبت‌نام هزارنفر برای ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر!

ثبت‌نام هزارنفر برای ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر!
در حالیکه از زمان آغاز ثبت نام برای ۱۱۷ هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی حدود ۲ ماه می گذرد و ۴ شرط خرید این واحدها نیز برداشته شد اما گزارشها حاکی از این است که در طی این مدت تنها ۱۰۵۰ متقاضی برای این واحدها ثبت نام کرده اند.

ثبت‌نام هزارنفر برای ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر!

در حالیکه از زمان آغاز ثبت نام برای ۱۱۷ هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی حدود ۲ ماه می گذرد و ۴ شرط خرید این واحدها نیز برداشته شد اما گزارشها حاکی از این است که در طی این مدت تنها ۱۰۵۰ متقاضی برای این واحدها ثبت نام کرده اند.
ثبت‌نام هزارنفر برای ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر!

طاووس موزیک