ثبات نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

ثبات نسبی قیمت طلا در بازار جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روز جاری نوسان قابل توجه را تجربه نکرد و در محدود 1254 دلار در هر اونس باقی ماند.

ثبات نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روز جاری نوسان قابل توجه را تجربه نکرد و در محدود 1254 دلار در هر اونس باقی ماند.
ثبات نسبی قیمت طلا در بازار جهانی

دانلود سرا