تولید خودرو کاهش یافت

تولید خودرو کاهش یافت
فروردین ماه امسال تولید انواع خودرو در کشور 6.3 درصد کاهش یافت.

تولید خودرو کاهش یافت

فروردین ماه امسال تولید انواع خودرو در کشور 6.3 درصد کاهش یافت.
تولید خودرو کاهش یافت

خرید بک لینک

گوشی موبایل