توضیحات معاون بیمه آسیا درباره شایعات استعفایش

توضیحات معاون بیمه آسیا درباره شایعات استعفایش
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا خبر رفتن خود از این شرکت را رد کرده و اعلام داشت که به هیچ عنوان استعفا نداده و قصد انجام این امر را هم ندارد.

توضیحات معاون بیمه آسیا درباره شایعات استعفایش

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا خبر رفتن خود از این شرکت را رد کرده و اعلام داشت که به هیچ عنوان استعفا نداده و قصد انجام این امر را هم ندارد.
توضیحات معاون بیمه آسیا درباره شایعات استعفایش

لایسنس نود 32 ورژن 8

اس ام اس جدید