تمدید ثبت‌نام دوره‌های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

تمدید ثبت‌نام دوره‌های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی
سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بدون آزمون این دانشگاه تا روز چهارشنبه 17 شهریورماه تمدید شد.

تمدید ثبت‌نام دوره‌های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بدون آزمون این دانشگاه تا روز چهارشنبه 17 شهریورماه تمدید شد.
تمدید ثبت‌نام دوره‌های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی