تغییرات قیمت ۱۱گروه اقلام خوراکی +جدول

تغییرات قیمت ۱۱گروه اقلام خوراکی +جدول
در هفته منتهی به 26 شهریور ماه قیمت برنج 0.4 درصد، میوه‌های تازه 2.3 درصد و چای 0.8 درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 6 درصد، گوشت قرمز 3.3 درصد و قند و شکر 0.1 درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت ۱۱گروه اقلام خوراکی +جدول

در هفته منتهی به 26 شهریور ماه قیمت برنج 0.4 درصد، میوه‌های تازه 2.3 درصد و چای 0.8 درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 6 درصد، گوشت قرمز 3.3 درصد و قند و شکر 0.1 درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ۱۱گروه اقلام خوراکی +جدول