تخم‌مرغ 10 هزار تومانی گران نیست!

تخم‌مرغ 10 هزار تومانی گران نیست!
طی هفته گذشته قیمت تخم‌مرغ در بازار افزایش یافت و به بیش از شانه‌ای ۱۰ هزار تومان رسید اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار کاهش نسبی جوجه‌ریزی ناشی از گرمای تابستان، افزایش تقاضا، افزایش هزینه تولید و غیره را از عوامل افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار دانسته و می‌گوید تخم‌مرغ هم اکنون در بازار گران نیست و مرغداران در حال جبران زیان ماه‌های گذشته خود هستند.

تخم‌مرغ 10 هزار تومانی گران نیست!

طی هفته گذشته قیمت تخم‌مرغ در بازار افزایش یافت و به بیش از شانه‌ای ۱۰ هزار تومان رسید اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار کاهش نسبی جوجه‌ریزی ناشی از گرمای تابستان، افزایش تقاضا، افزایش هزینه تولید و غیره را از عوامل افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار دانسته و می‌گوید تخم‌مرغ هم اکنون در بازار گران نیست و مرغداران در حال جبران زیان ماه‌های گذشته خود هستند.
تخم‌مرغ 10 هزار تومانی گران نیست!

اخبار دنیای دیجیتال