تخفیف 25 درصدی روسیه به ایران در هزینه های گمرکی

تخفیف 25 درصدی روسیه به ایران در هزینه های گمرکی
مدیر برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه با بیان اینكه هم اكنون برای سهم‌خواهی از بازار روسیه فرصت‌های زیادی فراهم شده است، تاكید كرد: روسیه برای واردات از ایران امتیاز زیادی قائل شده كه از جمله آن تخفیف 25 درصدی در هزینه‌های گمركی است.

تخفیف 25 درصدی روسیه به ایران در هزینه های گمرکی

مدیر برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه با بیان اینكه هم اكنون برای سهم‌خواهی از بازار روسیه فرصت‌های زیادی فراهم شده است، تاكید كرد: روسیه برای واردات از ایران امتیاز زیادی قائل شده كه از جمله آن تخفیف 25 درصدی در هزینه‌های گمركی است.
تخفیف 25 درصدی روسیه به ایران در هزینه های گمرکی

خرید بک لینک

car