بویینگ 19 ساله را چه کسی «جدید و نو» دید؟/ UR-COK از کشف شیء مشکوک تا حادثه برای موتور +عکس

بویینگ 19 ساله را چه کسی «جدید و نو» دید؟/ UR-COK از کشف شیء مشکوک تا حادثه برای موتور +عکس
بررسی ها نشان می دهد این هواپیما طبق اطلاعات منتشره در سایت های معتبر هوایی، نزدیک به ٢٠ سال عمر دارد و هم اكنون با كال ساین هواپیمایی نفت پروازهای خود را انجام می دهد.

بویینگ 19 ساله را چه کسی «جدید و نو» دید؟/ UR-COK از کشف شیء مشکوک تا حادثه برای موتور +عکس

بررسی ها نشان می دهد این هواپیما طبق اطلاعات منتشره در سایت های معتبر هوایی، نزدیک به ٢٠ سال عمر دارد و هم اكنون با كال ساین هواپیمایی نفت پروازهای خود را انجام می دهد.
بویینگ 19 ساله را چه کسی «جدید و نو» دید؟/ UR-COK از کشف شیء مشکوک تا حادثه برای موتور +عکس