برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران اعلام شد

برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران اعلام شد
یک مقام مسئول از افزایش ظرفیت تولید نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب به بیش از سه میلیون بشکه در روز تا خرداد ماه امسال خبر داد.

برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران اعلام شد

یک مقام مسئول از افزایش ظرفیت تولید نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب به بیش از سه میلیون بشکه در روز تا خرداد ماه امسال خبر داد.
برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران اعلام شد

خرید بک لینک