برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر

برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر
سخنگوی شورای صنفی نمایش برنامه تعطیلی سینماها در شب های قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع) را اعلام کرد.

برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر

سخنگوی شورای صنفی نمایش برنامه تعطیلی سینماها در شب های قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع) را اعلام کرد.
برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر

عکس های داغ جدید