بررسی گزارش وزارت راه درباره محله های ناکارآمد شهری در هیئت دولت

بررسی گزارش وزارت راه درباره محله های ناکارآمد شهری در هیئت دولت
اعضای هیات‌دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند.

بررسی گزارش وزارت راه درباره محله های ناکارآمد شهری در هیئت دولت

اعضای هیات‌دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند.
بررسی گزارش وزارت راه درباره محله های ناکارآمد شهری در هیئت دولت

آپدیت نود 32 ورژن 7

موزیک سرا