بررسی طرح عوارض جدید روی قبوض برق

بررسی طرح عوارض جدید روی قبوض برق
بررسی طرح دریافت عوارض برق تجدیدپذیر و درج آن روی قبوض برق که تاکنون بیش از ۳ بار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، به دلیل اشتغال تمام وقت مجلس به بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۵، به پس از تصویب این قانون موکول شد.

بررسی طرح عوارض جدید روی قبوض برق

بررسی طرح دریافت عوارض برق تجدیدپذیر و درج آن روی قبوض برق که تاکنون بیش از ۳ بار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، به دلیل اشتغال تمام وقت مجلس به بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۵، به پس از تصویب این قانون موکول شد.
بررسی طرح عوارض جدید روی قبوض برق

فروش بک لینک

مرکز فیلم