ایرفون که با ساختار گوش‌ هماهنگ می شود +عکس

ایرفون که با ساختار گوش‌ هماهنگ می شود +عکس
یک ایرفون جدید به نام «ایون» (even) بتازگی وارد بازار شده که می‌تواند میزان حساسیت گوش کاربر را ارزیابی کرده و براساس آن، نواهای دریافتی را پردازش و به گوش منتقل کند.

ایرفون که با ساختار گوش‌ هماهنگ می شود +عکس

یک ایرفون جدید به نام «ایون» (even) بتازگی وارد بازار شده که می‌تواند میزان حساسیت گوش کاربر را ارزیابی کرده و براساس آن، نواهای دریافتی را پردازش و به گوش منتقل کند.
ایرفون که با ساختار گوش‌ هماهنگ می شود +عکس

گیم پلی استیشن