ایران از روسیه گوشت یخی وارد می‌کند

ایران از روسیه گوشت یخی وارد می‌کند
نهاد نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد، سازمان دامپزشکی ایران پروتکل واردات گوشت گاو یخ زده از روسیه را تایید کرده است.

ایران از روسیه گوشت یخی وارد می‌کند

نهاد نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد، سازمان دامپزشکی ایران پروتکل واردات گوشت گاو یخ زده از روسیه را تایید کرده است.
ایران از روسیه گوشت یخی وارد می‌کند

روزنامه قانون