ایرانی ها، تلگرام بازترین مردم دنیا!

ایرانی ها، تلگرام بازترین مردم دنیا!
آخرین آماری که این روزها در خبرها اشاره بسیاری به آن شده فعالیت 45 میلیون ایرانی در تلگرام است.

ایرانی ها، تلگرام بازترین مردم دنیا!

آخرین آماری که این روزها در خبرها اشاره بسیاری به آن شده فعالیت 45 میلیون ایرانی در تلگرام است.
ایرانی ها، تلگرام بازترین مردم دنیا!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

مرکز فیلم