انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی برای مسکن قسطی

انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی برای مسکن قسطی
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تعیین سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای مسکن قسطی محدودیت ایجاد می‌کند، گفت: در آخرین مذاکرات کارمزد بانک مسکن ۲ تا ۳ درصد تعیین شده است.

انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی برای مسکن قسطی

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تعیین سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای مسکن قسطی محدودیت ایجاد می‌کند، گفت: در آخرین مذاکرات کارمزد بانک مسکن ۲ تا ۳ درصد تعیین شده است.
انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی برای مسکن قسطی

آپدیت نود 32

تلگرام