انتقاد از افزایش قیمت دان در بازار

انتقاد از افزایش قیمت دان در بازار
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی با بیان اینکه موافق کاهش تولید مرغ نیستیم، از افزایش قیمت دان در بازار انتقاد کرد و گفت:هیچ کمبودی در این زمینه نداریم و توجیهی برای این کار وجود ندارد.

انتقاد از افزایش قیمت دان در بازار

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گوشتی با بیان اینکه موافق کاهش تولید مرغ نیستیم، از افزایش قیمت دان در بازار انتقاد کرد و گفت:هیچ کمبودی در این زمینه نداریم و توجیهی برای این کار وجود ندارد.
انتقاد از افزایش قیمت دان در بازار

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

ganool review