الزام شرکت‌های فناوری آمریکا به حذف سریع محتوای توهین آمیز

الزام شرکت‌های فناوری آمریکا به حذف سریع محتوای توهین آمیز
بر اساس توافق مقامات اروپایی با چهار شرکت اینترنتی بزرگ آمریکا، این شرکت ها موظف به حذف و بلوکه کردن مطالبی هستند که کاربران با هدف نفرت پراکنی و توهین به دیگر کاربران منتشر می‌کنند.

الزام شرکت‌های فناوری آمریکا به حذف سریع محتوای توهین آمیز

بر اساس توافق مقامات اروپایی با چهار شرکت اینترنتی بزرگ آمریکا، این شرکت ها موظف به حذف و بلوکه کردن مطالبی هستند که کاربران با هدف نفرت پراکنی و توهین به دیگر کاربران منتشر می‌کنند.
الزام شرکت‌های فناوری آمریکا به حذف سریع محتوای توهین آمیز

روزنامه قانون