افزایش ۲ هزارتومانی قیمت خرما

افزایش ۲ هزارتومانی قیمت خرما
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه در ماه مبارک رمضان تغییری ندارد، گفت: نرخ خرما در یک ماه اخیر ۲ هزارتومان گران شده است.

افزایش ۲ هزارتومانی قیمت خرما

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه در ماه مبارک رمضان تغییری ندارد، گفت: نرخ خرما در یک ماه اخیر ۲ هزارتومان گران شده است.
افزایش ۲ هزارتومانی قیمت خرما

میهن دانلود