افزایش قیمت تبلت و لپ‌تاپ موقتی است

افزایش قیمت تبلت و لپ‌تاپ موقتی است
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزایش قیمت کالاهای آی‌تی را به دلیل عدم صدور ثبت سفارش اعلام کرد و از برگشتن قیمت‌ها به وضعیت قبلی تا اواسط هفته آینده خبر داد.

افزایش قیمت تبلت و لپ‌تاپ موقتی است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزایش قیمت کالاهای آی‌تی را به دلیل عدم صدور ثبت سفارش اعلام کرد و از برگشتن قیمت‌ها به وضعیت قبلی تا اواسط هفته آینده خبر داد.
افزایش قیمت تبلت و لپ‌تاپ موقتی است