افزایش ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی

افزایش ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی
با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان، امسال برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجودی ذخایر این محصول استراتژیک در کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و برای ۷۰۰ روز کافی است.

افزایش ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان، امسال برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجودی ذخایر این محصول استراتژیک در کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و برای ۷۰۰ روز کافی است.
افزایش ذخیره گندم با عاملیت بانک کشاورزی