افزایش تولید شاسی بلند پرفروش نیسان

افزایش تولید شاسی بلند پرفروش نیسان
نیسان موتور بدنبال صعود ارزش ین که رقابت پذیری محصولات صادراتی از ژاپن را کاهش داده، مایل است تولید مدل روگ را امسال در کارخانه رنو در کره جنوبی افزایش دهد.

افزایش تولید شاسی بلند پرفروش نیسان

نیسان موتور بدنبال صعود ارزش ین که رقابت پذیری محصولات صادراتی از ژاپن را کاهش داده، مایل است تولید مدل روگ را امسال در کارخانه رنو در کره جنوبی افزایش دهد.
افزایش تولید شاسی بلند پرفروش نیسان

آلرژی و تغذیه