اعتراض تجار به تعرفه‌های ۹۵

اعتراض تجار به تعرفه‌های ۹۵
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه دولت در تعیین تعرفه‌های سال ۹۵، بخش‌خصوصی را مشارکت نداد، گفت: تعرفه‌ در بسیاری بخش‌ها به صورت منطقی تعیین نشده است.

اعتراض تجار به تعرفه‌های ۹۵

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه دولت در تعیین تعرفه‌های سال ۹۵، بخش‌خصوصی را مشارکت نداد، گفت: تعرفه‌ در بسیاری بخش‌ها به صورت منطقی تعیین نشده است.
اعتراض تجار به تعرفه‌های ۹۵

لایسنس نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی