اسیدپاشی شبانه در خیابان 24 متری باستانی پور تهران! +عکس

اسیدپاشی شبانه در خیابان 24 متری باستانی پور تهران! +عکس
صبح امروز متهم اسیدپاشی در خیابان 24 متری تهران خودش را به پلیس معرفی کرد و درباره جزییات حادثه لب به سخن گشود.

اسیدپاشی شبانه در خیابان 24 متری باستانی پور تهران! +عکس

صبح امروز متهم اسیدپاشی در خیابان 24 متری تهران خودش را به پلیس معرفی کرد و درباره جزییات حادثه لب به سخن گشود.
اسیدپاشی شبانه در خیابان 24 متری باستانی پور تهران! +عکس