ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های آگهی شده پایتخت +جدول

ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های آگهی شده پایتخت +جدول
با توجه به آگهی‌های موجود، ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌ها در شهر تهران به ترتیب با قیمت‌های 60 میلیون تومان و 22.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسند که این نشان می‌دهد گران‌ترین خانه 375 برابر ارزان‌ترین خانه قیمت دارد.

ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های آگهی شده پایتخت +جدول

با توجه به آگهی‌های موجود، ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌ها در شهر تهران به ترتیب با قیمت‌های 60 میلیون تومان و 22.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسند که این نشان می‌دهد گران‌ترین خانه 375 برابر ارزان‌ترین خانه قیمت دارد.
ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های آگهی شده پایتخت +جدول

پایگاه خبری مبارز